Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VRGYO), Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli bölgesindeki 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m²'lik arsanın özelleştirilmesi için düzenlenen ihaleye teklif verdiğini açıkladı.

Şirket, 30 Kasım 2023'te gerçekleştirilen ihalede teklifini sunarak katılımını sağlamıştı.

Şirketin 6 Aralık 2023 tarihli açıklamasına göre, Türkiye Cumhuriyeti Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, şirketi 13 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık görüşmelerine davet etti.

Bu görüşmeler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merkezi'nde düzenlenecek.

Şirket yetkilileri, ihale sürecine aktif bir katılım sağlamak amacıyla söz konusu pazarlık görüşmelerine katılacaklarını belirtti. Gelişmeler ve alınan kararlar, şirket tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Şirketi Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

30/11/2023 tarihli özel durum açıklamamızda, T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından İzmir/Konak/Mersinli 2876 ada 12 parsel numaralı 8.181,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kapsamında açılan ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulüyle" gerçekleştirileceği, tekliflerin Komisyon tarafından değerlendirilmesini müteakip Teklif Sahiplerinin pazarlık görüşmelerine davet edileceği ve Şirketimiz yönetim kurulunun 13/11/2023 tarih ve 2023/17 sayılı kararı ile söz konusu ihaleye 30/11/2023 tarihinde teklif verildiği hususları kamuya duyurulmuştur.06/12/2023 tarihinde Şirketimize ulaşan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın davet yazısında, söz konusu ihale kapsamında Şirketimizin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Merkezinde 13/12/2023 tarihinde gerçekleştirilecek birinci tur pazarlık ile nihai pazarlık görüşmelerine davet edildiği hususu Şirketimize bildirilmiştir. Şirketimiz temsilcileri 13/12/2023 tarihinde ihale kapsamındaki pazarlık görüşmelerine katılım sağlayacaktır. İhale süreçleriyle ilgili gelişmeler ayrıca yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz! Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz!
Editör: Abdurrahman Zougari