EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO), bedelsiz sermaye artırımı yaparak mevcut sermayesini 82 milyon 500 bin TL'den 200 milyon TL'ye çıkarma kararı almıştı.

Şirket, bedelsiz pay almak için hak kullanımına başlamak üzere 29 Aralık 2023 Cuma gününü belirlendiği duyuruldu.

%1200 Bedelsiz Veren Hisseye 42 MİLYON LOT Patron Satışı! %1200 Bedelsiz Veren Hisseye 42 MİLYON LOT Patron Satışı!

Toplamda 117.500.000 TL değerinde bedelsiz pay dağıtacak olan şirketin bedelsiz sermaye artırım oranı  %142,42 olarak açıklanmıştı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptı Açıklama:

Şirketimizin, 330.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, 82.500.000,-TL çıkarılmış sermayesinin 117.500.000,-TL tutarında artırılarak 200.000.000,-TL'ye çıkarılması, artırılan sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanması, hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.10.2023 tarihinde yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 21.12.2023 tarihli 2023/80 sayılı bülteni ile duyurulmuş, ve 27.12.2023 tarihinde ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadili onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesi ve onaylı esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.12.2023'tür.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Editör: Abdurrahman Zougari