Teknoloji Şirketi İle Enerji Şirketi Arasında 404 Milyon TL'lik Anlaşma! Teknoloji Şirketi İle Enerji Şirketi Arasında 404 Milyon TL'lik Anlaşma!

Bu özet gelir tablosu,Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor. 

1. Satışlar: Şirketin 2023 yılında 377.965.000 birim ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %37'lik bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu büyüme, şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin arttığını gösteriyor.

2. Brüt Kar:Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. Şirketin brüt karı 2023 yılında 59.910.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yıla göre %110 arttı. Bu, şirketin marjlarını artırdığını ve işletme verimliliğini artırdığını gösteriyor.

3.Esas Faaliyet Karı:Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 91.278.000 birim olarak gerçekleşen esas faaliyet karı, önceki yıla göre %187 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde büyük bir iyileşme sağladığını gösteriyor.

4.FAVÖK: 2023 yılında 44.319.000 birim olan FAVÖK, önceki yıla göre %116 arttı. Bu, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Artan FAVÖK, şirketin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

5.Net Dönem Karı: 2023 yılında 39.651.000 birim net dönem karı elde edildi. Bu, önceki yıla göre %110'luk bir artışı temsil eder. Artan net dönem karı, şirketin genel karlılığını yansıtır.