Bu özet gelir tablosu,Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırmak için kullanılıyor. 

1. Satışlar: Şirketin 2023 yılında 377.965.000 birim ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %37'lik bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu büyüme, şirketin ürün veya hizmetlerine olan talebin arttığını gösteriyor.

Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı! Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı!

2. Brüt Kar:Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. Şirketin brüt karı 2023 yılında 59.910.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yıla göre %110 arttı. Bu, şirketin marjlarını artırdığını ve işletme verimliliğini artırdığını gösteriyor.

3.Esas Faaliyet Karı:Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 91.278.000 birim olarak gerçekleşen esas faaliyet karı, önceki yıla göre %187 arttı. Bu, şirketin temel iş faaliyetlerinde büyük bir iyileşme sağladığını gösteriyor.

4.FAVÖK: 2023 yılında 44.319.000 birim olan FAVÖK, önceki yıla göre %116 arttı. Bu, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Artan FAVÖK, şirketin operasyonel karlılığını artırdığını göstermektedir.

5.Net Dönem Karı: 2023 yılında 39.651.000 birim net dönem karı elde edildi. Bu, önceki yıla göre %110'luk bir artışı temsil eder. Artan net dönem karı, şirketin genel karlılığını yansıtır.

Editör: Bengüsu Ogelman