Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(HATSN) bilançosunu açıkladı!

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(HATSN) Özet Gelir:

  • Satışlar ve Brüt Kar: Şirketin satışları, 2023/9 döneminde 1.398.490.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemine göre %55'lik büyük bir artış göstermiştir. Ancak brüt kar %12 azalışla 399.986.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin gelirlerini artırdığını ancak brüt kar marjının düştüğünü gösterir.

  • Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı %6 artarak 422.685.000 TL'ye yükselirken, FAVÖK (Faiz, Amortismanlar ve Vergi Öncesi Kar) %13 azalışla 369.690.000 TL olmuştur. Operasyonel karlılıkta artış yaşanmıştır, ancak FAVÖK'te düşüş görülmüştür.

  • Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 184.476.000 TL olarak kaydedilmiş ve 2022/9 dönemine göre %29'luk bir düşüş yaşanmıştır. Şirketin dönem sonu karında azalış görülmüştür.

    %17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor! %17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor!

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.(HATSN)Bilanço:

  • Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar %208 artarak 2.051.359.000 TL'ye yükselirken, duran varlıklar %4 artarak 856.601.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin varlık tabanı büyümüş durumda.

  • Finansal Borçlar: Finansal borçlar neredeyse sabit kalarak 754.274.000 TL olarak kaydedilmiştir.

  • Net Borç: Net borç, N/A olarak gösterilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun belirli bir değere sahip olmadığını gösterir.

  • Özkaynaklar: Özkaynaklar %220 artışla 1.270.670.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin özkaynakları önemli ölçüde artmıştır.

Bu verilere dayalı olarak, şirketin gelirlerini artırdığı ancak karlılıkta düşüş yaşadığı görülmektedir. Bilanço tarafında ise varlık tabanındaki büyüme ve özkaynaklardaki artış olumlu işaretlerdir. 

Editör: Abdurrahman Zougari