Geri alım durdu hisse TABAN oldu!
Pay Geri Alım Programı kapsamında "Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması" amacıyla hisse alan bu şirket programın sonlandırıldığını duyurdu.
Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN) 20.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.02.2023 tarihli duyurusuna istinaden, Borsa İstanbul'da işlem gören Şirket paylarının, 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde; azami 6.000.000 adet, Azami fon tutarı 120.000.000 TL olmak üzere payların geri alınmasına karar verilmiş ve söz konusu yönetim kurulu kararı çerçevesinde 21.07.2023- 31.12.2023 dönemi içerisinde Şirketin sermayesinin %0,136 temsil eden 305.629 TLnominal değerli pay Şirket tarafından geri alınmıştır.

Geri alım yapılan paylar için ödenen azami bedel pay başına 21,08 TL olup; ortalama bedel ise pay başına 17,59 TL'dir. Anılan pay geri alım programı kapsamında ortalama 5.374.710 TL ödenmiştir ve bu maliyet Şirketin kaynaklarından karşılanmıştır.

Hisse dün seansı taban fiyatı olan 23,12 TL'den kapattı.

Borsa İstanbul'da %60,72 Değer Kazanan Haftanın Yıldızı! Borsa İstanbul'da %60,72 Değer Kazanan Haftanın Yıldızı!

Editör: Nida Türk