Bu özet gelir tablosu, Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GRNYO) 2023 yılının ilk dokuz ayını (2023/9) ve bir önceki yılın aynı dönemini (2022/9) karşılaştırmaktadır. İşte bu tablonun bazı önemli noktaları ve analizi:

%400 Bedelsizin Tarihi Belli Oldu! %400 Bedelsizin Tarihi Belli Oldu!

1. Satışlar: Şirketin satışları, 2022 yılının aynı dönemine göre %2 artarak 156.784.000 birime ulaştı. Bu artış oranı göreceli olarak düşük olsa da, şirketin satışlarını artırmaya devam ettiğini gösteriyor.

2. Brüt Kar: Brüt kar, 2023 yılının ilk dokuz ayında 22.413.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yılın aynı dönemine göre %73 arttı. Brüt kar, şirketin gelirlerinden doğrudan maliyetlerini çıkardıktan sonra kalan kârdır. Bu yüksek artış oranı, şirketin maliyetlerini daha iyi yönettiğini ve kar marjlarını artırdığını gösteriyor.

3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 2023 yılının ilk dokuz ayında 14.489.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yılın aynı dönemine göre %58 arttı. Bu kar, şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği kârı gösterir. Artış, şirketin ana iş faaliyetlerinin daha karlı hale geldiğini gösteriyor.

4. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): FAVÖK, 2023 yılının ilk dokuz ayında 13.850.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yılın aynı dönemine göre %54 artış gösterdi. Bu gösterge, şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kârın, vergi ve finansman maliyetlerini hesaba katmadan önceki karıdır.

5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023 yılının ilk dokuz ayında 14.449.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yılın aynı dönemine göre %58 arttı. Bu, şirketin toplam gelir ve giderlerini dikkate alarak hesaplanır. Artış, şirketin genel karlılığının arttığını ve daha fazla kâr elde ettiğini gösteiyor.

Genel olarak, bu özet gelir tablosu, şirketin finansal performansının olumlu yönde geliştiğini gösteriyor. Satışlar artmış, brüt kar ve esas faaliyet karı gibi önemli finansal göstergelerde de ciddi artışlar görülüyor.

Editör: Bengüsu Ogelman