• ZEDUR
  • OYAYO
  • IPEKE
  • BRKSN
  • EUYO

  • ZEDUR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ZEDUR)

Şirketin faaliyet alanı:

Esas sözleşmede yazılı olan unsurlarla beraber, her türlü yenilenebilir enerji kaynağından elektrik enerjisi üretimi ve satışı, yenilenebilir enerji müteahhitliği, altyapı ve üst yapı dahil her türlü inşaat ve taahhüt işleri, inşaat malzemeleri ticareti,turizm ve İşletmecilik.

  • OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (OYAYO)

Şirketin faaliyet alanı:

 Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında,Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Bu çerçevede Şirket;

 a) Ortaklık portföyünü oluşturur, yönetir ve gerektiğinde portföyde değişiklikler yapar.

 b) Portföy çeşitlemesiyle yatırım riskini, faaliyet alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek bir biçimde dağıtır.

 c) Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve portföy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır.

 d) Portföyün değerini korumaya ve artırmaya yönelik araştırmalar yapar.

 Şirket, paylarını aldığı ortaklıkların herhangi bir şekilde sermayesine ve yönetimine hakim olmak amacı güdemez.

  • İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. (IPEKE)

Şirketin faaliyet alanı:

YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA HAM PETROL ,ENERJİ ,PETROL ,DOĞALGAZ VE FOSİL YAKITLAR ARAMA VE İŞLETME ,SONDAJ ,ÜRETİM ,TAŞIMA ,DEPOLAMA VE RAFİNAJ GİBİ TÜM PETROL AMELİYELERİNİ YAPMAK BUNLARDAN HER ÇEŞİT PETROL ÜRÜNÜ ARA ÜRÜN VE YAN ÜRÜNLERİ ELDE ETMEK,MADENİN TENOR ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ KURMAK,MADEN ARAMA OCAKLARININ İŞLETİLMESİ CEVHERLERİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ETÜD ARAŞTIRMA PROJE FİZİBİLİTE ,MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK,MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ VERMEK.

  • BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. (BRKSN)

Şirketin faaliyet alanı:

SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi! SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi!

Her türlü izolasyon ve yalıtım maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak

  • EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (EUYO)

Şirketin faaliyet alanı:

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları'na ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, Şirketimizin faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur.

Editör: Ceyda Güven