Aralık 2023'te halka arz olan ve yatırımcısını hayal kırıklığına uğratan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY), 25 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay geri alım programına ilişkin önemli bir duyuru yaptı. Yönetim kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, şirketin mevcut pay fiyatlarının şirketin gerçek performansını yansıtmadığı belirtilerek, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun bir seviyeye getirilmesine katkıda bulunmak amacıyla bir pay geri alım programı başlatılacağı ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, pay geri alım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararında belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Bu program kapsamında, şirket sermayesinin %2,50'ine karşılık gelen 10 milyon TL nominal değerindeki 10 milyon adet payın geri alınabileceği belirlendi.

Geri alım işlemleri için ayrılacak fonun şirketin öz kaynaklarından karşılanmak üzere 500 milyon TL olarak belirlendiği ve pay geri alım programının süresinin 1 yıl olacağı açıklandı. Ayrıca, şirketin paylarının geri alım işlemleri hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılacağı ve pay geri alım kararının ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulacağı belirtildi.

Yapılan KAP Açıklaması:

Şirketimizin 25.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında;

SEGMN Halka Arzı Hesaba Kaç Lot Verdi! SEGMN Halka Arzı Hesaba Kaç Lot Verdi!

1. Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun İ- SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı’nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,

3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2,50’sine karşılık gelen 10.000.000 TL nominal değerli 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket özkaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,

5. Pay geri alım programı süresinin 1 yıl olarak belirlenmesine,

6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına


karar verilmiştir.

Editör: Feriha Bahçuvan