Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin halka arz çerçevesinde gerçekleştirilen sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına yönelik alınan Yönetim Kurulu'nun 21.12.2022 tarih kararı çerçevesinde, işletme sermayesinde kullanılması planlanmış olan %45 ila %55'lik fonun bir kısmı ile işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesinin ve finansman bonolarının itfalarının ödemelerinde kullanılabilmesi talebiyle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) iletilen yazılı talebi Kurul tarafından olumlu karşılandı.

Bu çerçevede; kredilerin geri ödenmesi ile finansman bonoların itfasına ilişkin ödemeler fon kullanım yeri raporu çerçevesinde işletme sermayesi kapsamında değerlendirilecektir.

Şirket halka arz izahnamesinde, Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %45-55'inin yeni fabrika yatırımında, %45-55'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlıyordu.

İşletme Sermayesi Nedir?

Bir işletmenin bilânçosundaki dönen varlıklarından kısa vadeli borçlarının çıkarılması ile elde edilen olumlu farktır. Bu anlatım net işletme sermayesinin karşılığıdır. Diğer bir anlatım ile işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlarını karşılayabilme gücüdür. Ayrıca, sadece dönen varlıkların toplamı ise bize brüt işletme sermayesini göstermektedir.

Net işletme sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar olarak tanımlanmaktadır.

SPK'ya Şikayet: Bu Hissede İşlem Yapanlar Hakkında Eşi Benzeri Görülmemiş Açıklama! SPK'ya Şikayet: Bu Hissede İşlem Yapanlar Hakkında Eşi Benzeri Görülmemiş Açıklama!

Dönen varlıkların kısa vadeli borçları karşılama gücü ne kadar fazla olursa işletmenin işletme sermayesi o kadar yüksektir. Ancak burada dönen varlıkları oluşturan kalemlerin nitelikleri çok önemlidir. Dönen varlıklar içinde nakit ve nakite dönüşebilir kıymetler çoğunlukta ise işletme sermayesi güçlüdür. 

Editör: Nida Türk