100 Lot 499 Lot Oluyor! 100 Lot 499 Lot Oluyor!

Gürsel Holding (GRSEL), 2023 mali yılından elde ettiği kârdan pay sahiplerine 0,19 TL temettü ödeyecek.

Temettü ödemesiyle ilgili şirket tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verilmektedir:

"Yönetim Kurulumuz, 2023 mali yılından elde edilen kârdan pay sahiplerine 0,19 TL net kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Kar payı ödemesi, 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır. Hak kullanım tarihi 28 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir."


Bu temettü ödemesi, GRSEL'in son yıllardaki en yüksek temettü ödemesidir. Şirket, 2022 mali yılından 0,13 TL, 2021 mali yılından ise 0,10 TL temettü ödemişti.

Temettü yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Özellikle yüksek temettü ödeyen şirketler, yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilir. GRSEL'in son yıllardaki yüksek temettü ödemeleri, şirketin yatırımcılar tarafından ilgisini çekmesini sağlamaktadır.

GRSEL'in temettü ödemesiyle ilgili bazı önemli noktalar şunlardır:

Temettü ödemesi, şirketin karlılığını ve mali durumunu gösteren bir göstergedir.
Yüksek temettü ödeyen şirketler, yatırımcılar tarafından daha fazla tercih edilir.
Temettü yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır.
GRSEL'in temettü ödemesi, yatırımcılar için iyi bir haberdir. Şirketin karlılığını ve mali durumunu gösteren bu ödeme, yatırımcıların ilgisini çekmektedir.

KAP Açıklaması:

GRSEL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1960784  TL Teorik Fiyat: 133,204 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)

Editör: Merve Biçer