Borsa Hedefini Açıkladı: 2,5 Milyar TL Değerinde Halka Arz! Borsa Hedefini Açıkladı: 2,5 Milyar TL Değerinde Halka Arz!

CVK Maden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımladığı bir raporla genel kurul toplantısı tarihini duyurdu. Şirket, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 04 Ağustos 2023 Cuma günü saat 15:00'da gerçekleştireceğini bildirdi. Toplantı, CVK Park Bosphorus Hotel'in bulunduğu İstanbul, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:8, Taksim-Beyoğlu adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek. Toplantıda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlara uygun olarak belirtilen gündem maddeleri görüşülecek ve karara bağlanacaktır. Şirket, Ticaret Bakanlığı temsilcisi görevlendirmek için Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuracak ve genel kurula pay sahiplerinin fiziksel olarak veya elektronik ortamda bizzat katılabilecekleri veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri imkanı sağlayacaktır. Bu karar oybirliğiyle alınmıştır.

Editör: Burhanettin Ercuman