Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) bilançosunu açıkladı!

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) şirketinin 2023 yılının 9 aylık finansal tablosunu ve bilançosunu incelediğimizde aşağıdaki önemli mali verilere ulaşırız:

Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü? Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü?

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) Özet Gelir:

Satışlar: Şirketin 2023 yılının ilk 9 ayındaki satışları, 11.110.002.000 TL olarak gerçekleşti. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre dikkat çekici bir %56'lık artışı temsil ediyor, şirketin gelirleri önemli ölçüde artmış görünüyor.

Brüt Kar: Brüt kar, şirketin gelirleri ile maliyetleri arasındaki farkı gösterir. 2023 yılının ilk 9 ayında brüt kar 656.473.000 TL olarak gerçekleşti ve %32'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin kar marjının arttığını ve maliyetleri daha iyi kontrol ettiğini gösteriyor.

Esas Faaliyet Karı (İşletme Karı): Şirketin esas faaliyet karı 2023 yılının ilk 9 ayında 912.352.000 TL olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre %101'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karın önemli ölçüde arttığını gösterir.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar): FAVÖK, faaliyetlerden sürdürülen işletme karını gösteren bir finansal gösterge olarak kullanılır. Şirketin FAVÖK'ü 2023 yılının ilk 9 ayında 816.340.000 TL olarak gerçekleşti ve %55'lik bir artış gösteriyor. Bu da şirketin temel iş faaliyetlerinden elde ettiği karın arttığını ve işletme verimliliğinin arttığını gösterir.

Net Dönem Karı: Şirketin net dönem karı 2023 yılının ilk 9 ayında 180.040.000 TL olarak gerçekleşti, ancak geçen yılın aynı dönemine göre %41'lik bir azalma gösterdi. Bu, şirketin net karlılıkta bir düşüş yaşadığını gösteriyor.

Enerya Enerji A.Ş. (ENERY) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar: Dönen varlıklar, şirketin kısa vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında dönen varlıklar 4.842.069.000 TL olarak gerçekleşti ve %82'lik bir artış gösteriyor. Bu, şirketin kısa vadeli likiditesinin arttığını gösterir.

Duran Varlıklar: Duran varlıklar, şirketin uzun vadeli varlıklarını temsil eder. 2023 yılının 9 ayında duran varlıklar 15.680.262.000 TL olarak gerçekleşti ve %5'lik bir artış gösteriyor.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023 yılının 9 ayında 511.721.000 TL olarak gerçekleşti ve %13'lük bir azalış gösteriyor. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir.

Net Borç: Net borç, şirketin toplam borçlarının varlıklarına oranını gösterir. 2023 yılının 9 ayında net borç -3.287.119.000 TL olarak gerçekleşti ve %374'lük bir azalış gösteriyor. Bu, şirketin borçlarını azalttığını ve finansal yapıyı güçlendirdiğini gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar, şirketin sahip olduğu toplam değeri temsil eder. 2023 yılının 9 ayında özkaynaklar 10.949.420.000 TL olarak gerçekleşti ve %19'luk bir artış gösteriyor.

Sonuç olarak, Enerya Enerji A.Ş. (ENERY), 2023 yılının ilk 9 ayında önemli bir büyüme yaşamış gibi görünüyor. Gelirlerde ve işletme karında belirgin artışlar yaşanmıştır. Ayrıca, finansal yapıda iyileştirmeler yapılmış, finansal borçlar azaltılmış ve özkaynaklar artmıştır. Ancak, net dönem karındaki düşüş dikkat çekicidir ve daha fazla incelenmelidir.

Editör: Abdurrahman Zougari