Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), Tarım Sektöründe Büyümeye Yönelik Önemli Bir Adım Atıyor

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT), 11 Aralık 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında uzun vadeli büyüme hedeflerine yönelik önemli bir karar aldığını duyurdu.

Şirket, tarım sektöründeki entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla Manisa ilinde faaliyet gösteren ve gübre üretimi yapan bir firmadan %70 oranında pay satın alma konusunda ön görüşmelere başlama kararı aldı.

Bu karar çerçevesinde, söz konusu firmanın değerinin tespiti için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bir kurumla işbirliği yapılarak gerekli değerleme işlemlerine başlanacak ve alım işlemi bu değerlemenin ardından nihayetlendirilecek.

AGROT Yönetim Kurulu'nun oy birliği ile aldığı bu karar, şirketin tarım sektöründeki varlığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Detaylar değerlendirildikten sonra, şirketin bu stratejik satın alma işlemiyle ilgili olarak gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimizin 11.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1- Şirketimizin uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda, bağlı ortaklığımız vasıtasıyla faaliyette bulunduğumuz tarım sektöründeki entegrasyonu sağlama amacı doğrultusunda,  Manisa ilinde bulunan ve gübre üretimiyle iştigal eden bir firmanın paylarının %70'nin satın alınması ile ilgili olarak ön görüşmelere başlanmasına,

Yatırımcısını Perişan Eden Halka Arz Hissesi Yeni Şirket Kuruyor! Yatırımcısını Perişan Eden Halka Arz Hissesi Yeni Şirket Kuruyor!

2- Söz konusu firmanın Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş bir kurum tarafından değerinin tespiti amacıyla gerekli işlemlere başlanmasına,

3- Söz konusu alış işleminin değerleme işleminin yapılmasını müteakip nihayetlendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Söz konusu firmanın ismi satışın etkilenmemesi açısından gizli tutulmaktadır. 

İlgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine ayrıca sunulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Editör: Abdurrahman Zougari