500 Lotunuz 1125 Lot Olacak!  Bedelsize SPK'dan Onay! 500 Lotunuz 1125 Lot Olacak! Bedelsize SPK'dan Onay!

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS), bedelsiz sermaye artırımının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformunda (KAP) bildirdi! %73.8'lik bedelsiz sermaye artırımı yapan şirketin KAP açıklamalarındaki detaylar şu şekilde:

Mevcut Sermaye: 325.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 565.000.000 TL

Şirket;

  • borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarihin 20.07.2023 olduğunu belirlerken,
  • ödeme tarihinin, 21.07.2023 olarak belirlediğini açıkladı.

"Şirketimiz sermayesinin 325.000.000 TL'den 565.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 240.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.07.2023 tarih ve 38/793 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur.

Şirketimiz sermayesinin 325.000.000 TL'den 565.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 240.000.000 TL nominal değerli paylar 19.07.2023 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Editör: Ceyda Güven