Hisse başı 2,70 TL temettü! Ne zaman?

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) temettü ödemesinin ilk taksitini hisse başı net 1,80 TL olarak 14 Haziran 2023 tarihinde yatırımcılarına dağıtmıştı. İkinci taksit temettü ödemeleri ise hisse başına net 2,70 TL olarak 20 Aralık 2023 tarihinde yapılacak.

Temettü Nedir? 

Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye eklenen bir maddeyle, bazı pay türlerine temettü ile ilgili olarak özel imtiyazlar tanınabilir. Bu koşullarda, kar dağıtımı sırasında bu özel imtiyazlar dikkate alınarak oranlar belirlenir.

Temettü Dağıtımı Sonrasında Hisse Fiyatı Ne Olur?

Temettü dağıtımı sonrasında hisse fiyatları, alış satışlara göre belirlenmektedir. Temettü dağıtılan günün sonrasında brüt hisse fiyatları dağıtılan kar payı miktarında düşmektedir. Durumu açıklamak gerekirse:

Bir şirketin değeri stabil değildir ve değer şirketin varlıklarına ve ettiği kara göre değişir. Şirket kasasında bulunan para da bu değerlenmenin unsurlarından biridir. Eğer temettü dağıtılmış ve şirket kasasından para çıkmışsa bu değer kaybı hisselere de yansır. Hisse değeri 30 TL olan bir şirket hisse başına 2 TL temettü dağıtmışsa hisse başı değeri 28 TL’ye düşer, brüt değer dağıtılan toplam temettü miktarında düşer. 

Beklenen Temettü Haberi Geldi! %532.56 Oranında Kar Payı Ödemesi Yapılacak! Beklenen Temettü Haberi Geldi! %532.56 Oranında Kar Payı Ödemesi Yapılacak!

Belirtmek gerekir ki bu düşüş de stabil bir düşüş değildir. Temettü dağıtımından sonra değeri düşen hisseler yeni alımlar/talepler nihayetinde yükselişe de geçebilir. 

Editör: Sekna Karaca