Coca-Cola İçecek temettü karı. #CCOLA

Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı! Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı!

Şirketin finansal tablolarına göre 2022 mali yılı net dönem kârı 4.331.051.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan karşılanmak üzere toplam brüt 750.012.250,73 TL'nin 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması kararı Yönetim Kurulu kararı, Genel Kurul'da onaylandığı bildirildi.

Şirketin 2022 net dönem kârından tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 2,9485 TL brüt (2,9485 TL net), diğer hissedarlara ise 2,9485 TL brüt (2,65365 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır.

Editör: Sekna Karaca