Bu Hafta Öne Çıkan Hedef Fiyatlar! Bu Hafta Öne Çıkan Hedef Fiyatlar!

Kullanıcısının Fırat DERYAL olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde  fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğiuyarınca; Fırat DERYAL , Sevda DERYAL adlı kişiler hakkında 28.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

Editör: Nida Türk