Mazhar Zorlu Holding A.Ş.(MZHLD) Gelir Tablosu Analizi:

 1. Satışlar:

  • 2023 yılının 9 aylık döneminde satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 artarak 813.452.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin gelirlerinde önemli bir artış olduğunu gösterir.
 2. Brüt Kar:

  • Brüt kar, satışlardan elde edilen gelirin maliyeti çıkarıldıktan sonra kalan miktarı temsil eder. Brüt kar, önceki yıla göre %54 artarak 203.389.000 TL'ye ulaştı. Bu, şirketin satışlarını daha karlı hale getirdiğini gösterir.
 3. Esas Faaliyet Karı:

  Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı! Holding Şirketinden ŞOK Temettü Kararı!
  • Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir. Bu rakam, bir önceki yıla göre %369 artarak 98.116.000 TL oldu. Büyük bir artış, şirketin ana faaliyetlerinde daha etkili hale geldiğini gösterir.
 4. FAVÖK (Faiz Amortisan Vergi Öncesi Kar):

  • FAVÖK, faaliyetlerden elde edilen karı gösterir ve %8'lik bir artışla 77.944.000 TL'ye ulaştı. Bu, şirketin faaliyetlerini daha verimli yönettiğini gösterir.
 5. Net Dönem Karı:

  • Net dönem karı, vergiler ve diğer giderler düşüldükten sonra kalan karı temsil eder. Bu rakam, önceki yıla göre %1.600'lük çarpıcı bir artışla 24.355.000 TL'ye yükseldi. Bu, şirketin net karlılığında önemli bir iyileşme olduğunu gösterir.

Mazhar Zorlu Holding A.Ş.(MZHLD) Bilanço Analizi:

 1. Dönen Varlıklar:

  • Dönen varlıklar, likiditeyi temsil eder. Bu rakam, %10'luk bir artışla 536.576.000 TL'ye yükseldi, bu da şirketin kısa vadeli ödemelerini karşılamak için daha fazla likiditeye sahip olduğunu gösterir.
 2. Duran Varlıklar:

  • Duran varlıkların değeri neredeyse değişmemiş gibi görünüyor, bu durum şirketin uzun vadeli varlık yapısının istikrarlı olduğunu gösterebilir.
 3. Finansal Borçlar:

  • Finansal borçlar, şirketin dış kaynakları temsil eder. Bu rakam %16 artışla 22.848.000 TL'ye çıktı, bu da şirketin borçlanma oranının arttığını gösterir.
 4. Net Borç:

  • Net borç, finansal borçlar ve nakit dengesini gösterir. %7'lik bir artışla 8.286.000 TL oldu, bu da şirketin net borç seviyesinde bir artış olduğunu gösterir.
 5. Özkaynaklar:

  • Özkaynaklar, şirketin varlıklarının sahiplik yapısını temsil eder. Bu rakam, %38'lik bir düşüşle 309.145.000 TL'ye geriledi, bu durum şirketin özsermaye tarafında bir zayıflama olduğunu gösterebilir.

Genel olarak, Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'nin gelir tablosu güçlü bir büyümeyi yansıtıyor ancak bilanço tarafında özellikle özkaynaklarda bir zayıflama var gibi görünüyor. Finansal borçlar ve net borçta artışlar dikkat çekiyor. Yatırımcılar, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini ve borçlanma politikasını değerlendirirken bu verileri dikkate almalıdır.

Editör: Abdurrahman Zougari