Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi! Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi!

İnveo Yatırım Holding A.Ş.(INVEO), 29 Mart 2024 tarihinde yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimiyle 2023 yılı finansal sonuçlarını ve kar dağıtım kararını duyurdu.

Şirketin Yönetim Kurulu, 21 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemi sonuçlarını gözden geçirdi. SPK mevzuatına göre belirlenen 1.123.212.743 TL net dönem karının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması ve yasal kayıtlara göre oluşan 2.665.056.606,70 TL net dönem karından herhangi bir kar payı dağıtımı yapılmaması yönünde karar alındı.

 Bu karar, 29 Mart 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket paydaşlarının onayına sunuldu ve kabul edildi.

Şirket, 2023 mali yılının zorlu geçtiğini, bununla birlikte gelir tablosundaki ve bilançodaki bazı kalemlerde düşüş gözlendiğini bildirdi. Satışlar, brüt kar, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi önemli performans göstergeleri yıllık bazda %3 oranında azalış gösterirken, net parasal pozisyon kayıpları %60 oranında düşüş gösterdi. Net dönem karında ise %45'lik bir azalma yaşandı.

Bilanço özetine göre, dönen varlıklar %75 artış göstermiş olup, duran varlıklar ve öz kaynaklar %10 oranında azalmıştır. Finansal borçlar %11 artarken, net borçta %4'lük bir artış gözlemlendi.

Editör: Feriha Bahçuvan