İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES), finansal şeffaflığı artırmak ve yatırımcılara daha anlamlı bilgiler sunmak amacıyla önemli bir adım attır. Şirket, 31 Aralık 2023 tarihinden itibaren yatırım amaçlı gayrimenkullerini ve maddi duran varlıklardaki arsa ve binaları gerçeğe uygun değer yöntemi ile kaydedeceğini açıkladı. Bu kararın temel nedeni, son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan hızlı fiyat artışlarının, şirketin finansal tablolarında bu varlıkların gerçek değerini yansıtmamış olmasından kaynaklanmakta.

Özellikle İstanbul Sarıyer'deki 8.345 metrekarelik ofis alanlarının değeri büyük bir öneme sahiptir ve bu alanların mülkiyeti, INDES'in %100 bağlı ortağı olan Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'ye aittir. 30 Haziran 2023 konsolide finansal tablolarına göre, şirketin gayrimenkullerinin net defter değeri 72.762.643 TL olarak kaydedilmiştir.

Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı! Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı!

INDES, bu kararla varlıklarını güncel ve gerçekçi bir şekilde değerlendirmeyi hedeflemekte. Bu, yatırımcılara ve finansal tablo kullanıcılarına daha açık ve güvenilir bilgiler sunarak şirketin finansal şeffaflığını artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.

INDES GELİR RAPORU:

Editör: Bengüsu Ogelman