Investco Holding A.Ş. (INVES) Yönetim Kurulu, 28 Aralık 2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararı doğrultusunda pay geri alımına yönelik bir karar aldı. Bu kapsamda yapılan açıklamalara göre:

  • Pay fiyatının, şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yeterince yansıtmadığı değerlendirildi.
  • Geri alıma konu edilebilecek pay sayısı maksimum 2.000.000 adet olarak belirlendi.
  • Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarı maksimum 500.000.000 TL olarak belirlendi.

Bu kararın amacı, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumaktır. Şirket, geri alım işlemleriyle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği ilkelere uygun hareket edecektir.

KAP Açıklaması:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,

- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,

- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet olarak belirlenmesine,

- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,

- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2024 tarihi olarak belirlenmesine,

Dev Aracı Kurum Otomotiv Hissesi 360 TL Olacak Dedi! Dev Aracı Kurum Otomotiv Hissesi 360 TL Olacak Dedi!

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir."

Editör: Bengüsu Ogelman