Şirket, KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

Şirketimizin %85,44 oranla bağlı ortaklığı konumunda olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. paylarının halka arzına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyumunun sağlanmasını teminen 01.12.2022 tarihinde yapılan başvurunun 28/03/2023 tarihli Özel Durum Açıklamasında onaylandığı açıklanmıştı.


İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının halka arzı kapsamında  kayıtlı sermaye tavanı içerisinde beher değeri 1,00 TL olan 75.000.000 adet payın sermaye artırımı, 40.100.000 adet payın ise mevcut ortaklardan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin paylarının halka arzı olmak üzere toplam 115.100.000 adet payın halka arz edilmesine karar verilmiştir.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme'nin Halka Arzı İçin Geri Sayım Başladı! Özyaşar Tel ve Galvanizleme'nin Halka Arzı İçin Geri Sayım Başladı!


Halka arz işlemine yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan taslak izahname ve fon kullanım raporunun yer aldığı başvuru dosyası Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne eş zamanlı olarak 14.04.2023 (Bugün) tarihinde teslim edilmiştir.


Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan başvuru dosyası içerisinde yer alan taslak izahname ve fon kullanım raporu İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin www.izdemirenerji.com ve lider aracı kurum Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.garantibbvayatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yayınlanacaktır.


Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır.


Saygılarımızla,  

Editör: Ege Yıldırım