İzdemir Enerji pay geri alımın ilişkin kararını açıkladı.
Şirketin %63,32 oranındaki bağlı ortaklığı, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisselerin gerçek performansını yansıtmaması durumunda, pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla güçlü bir adım attı.

İDÇ hisselerinin geri alımı için alınan ilke kararı çerçevesinde, bağlı ortaklık olarak İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisselerinin (IZMDC), 3 yıl süre ile 105.000.000 adet paya kadar geri alım işlemine onay verildi.

Geri alım işlemleri için ayrılan fon, 650.000.000,00 TL olarak belirlendi ve bu miktarın şirketin öz kaynaklarından karşılanması kararlaştırıldı.

KAP Açıklaması:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.12.2023 tarih ve 35 No' lu toplantısında;

Yatırımcılar Dikkat! Aracı Kurum Çimento Hissesi İçin Hedef Fiyat Düşürdü! Yatırımcılar Dikkat! Aracı Kurum Çimento Hissesi İçin Hedef Fiyat Düşürdü!

Şirketimizin % 63,32 oranla bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve ana ortağı olan İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.'nin (İDÇ) Borsa İstanbul'da IZMDC hisse kodu ile işlem gören hisse fiyatının İDÇ faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunda pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı kapsamında bağlı ortaklık olarak;

-İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisselerinin (IZMDC), 3 yıl süre ile 105.000.000 adet paya kadar geri alım işlemi yapılmasına,

-Geri alım işlemi için ayrılan 650.000.000,00 TL fonun şirketimiz öz kaynaklarından karşılanmasına,

-Yönetim kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

Saygılarımızla,"

Editör: Bengüsu Ogelman