Geçtiğimiz hafta tamamlanan halka arz sürecinin sonuçları açıklandı. Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (Kaleseramik), halka arz sürecinde 20 - 21 Temmuz tarihleri arasında 25 TL fiyatla pay satışı gerçekleştirdi. Toplamda 109.390.465 TL nominal değerli pay halka arza sunuldu ve bu payların tamamı satıldı. Şirketin halka arz büyüklüğü 2.734.761.625 TL olarak gerçekleşti ve halka açıklık oranı %21,25 oldu.

Halka arza toplam 2.002.245 adet başvuru yapıldığı açıklandı, bu başvurular toplamda 9.148.048.550,00 TL tutarında ve 365.921.942 adet paya denk geliyor.

Yiğit Akü Halka Arzında Yatırımcılar Talep Yağdırdı Yiğit Akü Halka Arzında Yatırımcılar Talep Yağdırdı

Talep toplama sürecinde, yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 2,6 katı, şirket çalışanlarına tahsis edilen payların 1,7 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 6,3 katı talep toplandı. Dolayısıyla halka arz planlanan tahsisat toplamının 3,3 katı kadar talep alındı.

Sonuç olarak, halka arzda 1.917.446 yurt içi bireysel yatırımcıya, 1.093.905 adet pay da Kale Grubu çalışanlarına tahsis edildi. Ayrıca, 21.878.093 adet pay ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

Böylece halka arzın sonucunda %79,00'una denk gelen 86.418.467 adet pay yurt içi bireysel yatırımcılara, %1,00'ine denk gelen 1.093.905 adet pay Kale Grubu çalışanlarına ve %20,00'ına denk gelen 21.878.093 adet pay yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılmış oldu.

Editör: Burhanettin Ercuman