Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER), Irak Pazarında Büyümek İçin Al-Sadaf Porselen ve Seramik Kaşı Üretimi Limited Şirketi ile İşbirliği Yapıyor

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KLSER), Irak pazarındaki varlığını güçlendirmek ve seramik kaplama malzemeleri sektöründeki büyümeyi desteklemek amacıyla, merkezi Irak/Bağdat'ta faaliyet gösteren Al-Sadaf Porselen ve Seramik Kaşı Üretimi Limited Şirketi ile işbirliği yapma kararı aldı. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından alınan bu karar çerçevesinde, Al-Sadaf'ın 1.000.000.000 Irak Dinarı ("IQD") sermayesini temsil eden paylarının %49'u, KLSER tarafından 917.280.000 IQD (588.000 USD) bedelle satın alınacak.

Bu işbirliği kapsamında, KLSER, Al-Sadaf'ın mevcut ortakları olan Mustafa Mohamed Fateh ve Hassan Zaid Tahseen'den pay satın alacak ve işbirliği için "Hissedarlık Sözleşmesi" imzalanacaktır. Sözleşme, 8 Aralık 2023 tarihinde resmi olarak imzalanmıştır.

Devralınan paylar ve sağlanan imtiyazlarla birlikte, KLSER, Al-Sadaf'ın yönetim hakimiyetine sahip olacak. Devir sonrasında ise, Al-Sadaf tarafından gerçekleştirilecek 10.000.000 Amerikan Doları'na kadar olan sermaye artırımına KLSER, diğer mevcut ortaklar ile birlikte, sahip oldukları pay oranında katılacaktır.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Irak pazarında, seramik kaplama malzemeleri sektöründe büyümemize katkıda bulunmak amacıyla; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, merkezi Irak/Bağdat'da kurulu, 1.000.000.000 Irak Dinarı ("IQD") sermayeye sahip "Al-Sadaf Porselen Ve Seramik Kaşı Üretimi Limited Şirketi" ("Al-Sadaf") unvanlı Şirket'in, sermayesini temsil eden paylarının %49'unun, Şirketimizce 917.280.000 IQD (588.000 USD) bedel karşılığında  Şirket'in mevcut ortaklarından Mustafa Mohamed Fateh ve Hassan Zaid Tahseen'den satın alınması  suretiyle işbirliği ortaklık için Şirket pay sahipleri ile "Hissedarlık Sözleşmesi" imzalanmasına karar verilmiş olup, Sözleşme 8.12.2023 tarihinde imzalanmıştır.

İşbu Sözleşme hükümleri uyarınca devir alınan paylar ile birlikte sağlanan imtiyazlar ile Şirketimiz, Al-Sadaf yönetim hakimiyetine sahip olacak ve devir sonrasında ise, Al-Sadaf tarafından 10.000.000 Dolar (On Milyon Amerikan Doları)'na kadar yapılacak sermaye artırımına Şirketimizce, diğer mevcut ortaklar ( Ahmed Vahit Hüseyin,%6, Ferhat Karrie Şahin,%5, Hassan Ziad Tahseen,%14,34, Ahmed Mumtaz Mohamed,%11,33, Mustafa Mohamed Fateh,%11,33, Hussam Khazal Mohamed,%3) ile beraber Şirket sermayesinde sahip olduğumuz paylarımız oranında katılınacaktır.

Savunma Devinden Dev Rakam! 79.277.900 Dolar! Savunma Devinden Dev Rakam! 79.277.900 Dolar!

Satın alma sürecinde yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirketimiz pazarlık gücü gözetilerek  Hisse Alım Anlaşması imzalanıncaya kadar 14.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bilginin açıklanması ertelenmiştir.

*8 Aralık TCMB bilgi amaçlı döviz kuru referans alınmıştır.

Editör: Abdurrahman Zougari