Koza Altın İşletmeleri A.Ş., Koza-İpek Holding'e gerçekleştirdiği konut-ofis satışları ile kasasına toplamda 865.625.943 TL gelir sağladı. Şirket, satılan taşınmazların yıllık kira getirisinin esas faaliyet kârına yüzde 0.01 etki ettiğini ve bu nedenle genel kurulda varlıkların satılması konusunda karar alındığını duyurdu.

SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi! SPK İşleme Kapattığı Şirkete Bilanço İçin Ek Süre Verdi!

Şirketin açıklamalarına göre, atıl ve faaliyet dışı gayrimenkullerin nakde dönüştürülerek şirket faaliyetlerinin finansmanına katkı sağlaması, verimsiz aktiflerin yatırıma dönüştürülmesiyle verimliliğin ve karlılığın artırılması hedeflenmektedir. İngiltere'de bulunan 5 adet gayrimenkulün kira geliri elde etmediği ve faaliyetlere katkı sağlamadığı gerekçesiyle nakde dönüştürülerek Koza-İpek Holding A.Ş.'ye satıldığı açıklandı. SPK lisanlı Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin değerleme raporuna göre, bu gayrimenkullerin net defter değeri 75.807.897 TL iken, toplam satış bedeli 497.400.943,56 TL olarak belirlendi.

Türkiye'de bulunan 43 adet gayrimenkulün de kira gelirlerinin esas faaliyetlere katkısının düşük olması nedeniyle nakde dönüştürülerek satıldığı açıklandı. SPK lisanlı Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Rehber Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.'nin hazırladığı değerleme raporuna göre, bu gayrimenkullerin net defter değeri 30.429.997 TL iken, toplam satış bedeli 368.225.000 TL olarak belirlendi. Her iki satış işlemi de Koza-İpek Holding A.Ş.'nin yazılı talebi üzerine, 29.03.2023 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu tarafından karara bağlandı.

SPK Koza Altın Bedelsiz Sermaye Artırımını Onayladı: Koza Altın Kime Ait,  Ne Zaman Kuruldu ve Ortakları Kim?

Editör: Burhanettin Ercuman