Halka Arzdan  101.648.000 TL'lik Zarar! Halka Arzdan 101.648.000 TL'lik Zarar!

Temettü Nedir?

Temettü, bir şirketin ortaklarına yıllık bilanço esasına göre tespit edilen net karın oranında veya bunun için ayrılmış yedek akçelerden pay verilmesidir. Kar payının dağıtılmasına anonim şirketlerde genel kurul karar verir. Ana sözleşmeye eklenen bir maddeyle, bazı pay türlerine temettü ile ilgili olarak özel imtiyazlar tanınabilir. Bu koşullarda, kar dağıtımı sırasında bu özel imtiyazlar dikkate alınarak oranlar belirlenir.

Temettü Nasıl Hesaplanır? 

Temettü oranı, dağıtılan kar payının ilgili dönemde elde edilen toplam kara yüzde kaç oranında denk geldiğini gösteren bir hesaplamadır. Basitçe ifade etmek gerekirse:
“Temettü = Dağıtılan kar payı / İlgili döneme ait net kar” şeklinde hesaplanır. Bu hesaplama genel temettü oranına ilişkin bir hesaplamadır. 

Borsa İstanbul'da işlem gören hisseler arasında Kasım ayı temettü takvimine göre 10 hisse temettü dağıtacak.

Kasım Ayı Temettü Takviminde Bulunan Hisseler ve Temettü Tarihleri

 Kasım ayı sonuna kadar temettü verecek hisseler arasında, en yüksek temettü verimine sahip hisse DOAS olacak. DOAS hissesinde yüzde 2’ye varan temettü verimi öne çıktı.

Editör: Abdurrahman Zougari