Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) bilançosunu açıkladı!

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) Özet Gelir:

Faiz Gelirleri: N/A olarak belirtilmiştir. Yani banka bu veri hakkında bilgi paylaşmamıştır.

Faiz Giderleri (-): N/A olarak belirtilmiştir. Yani banka bu veri hakkında bilgi paylaşmamıştır.

Net Ücret Komisyon Gelirleri: Net ücret komisyon gelirleri, 2023 yılının Eylül ayında 1.665.331.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yılın aynı dönemine göre %204'lük büyük bir artışı temsil etmektedir. Bu artış, bankanın faaliyet gelirlerinde belirgin bir artış yaşandığını gösterir.

Net Faaliyet Karı (Zararı): Net faaliyet karı, 2023 yılının Eylül ayında 4.525.788.000 TL olarak gerçekleşmiş ve önceki yılın aynı dönemine göre %149'luk bir artışı temsil etmektedir. Bankanın temel faaliyetlerinden elde ettiği kârdaki bu artış, etkin bir operasyonel performansı göstermektedir.

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023 yılının Eylül ayında 3.218.283.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki yılın aynı dönemine göre %184'lük büyük bir artış göstermiştir. Bu, bankanın genel finansal sağlığında belirgin bir iyileşmeyi işaret eder.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) Özet Bilanço:

BofA Alım Yaptığı Hissede Yeni Bir Hamle Yaptı! BofA Alım Yaptığı Hissede Yeni Bir Hamle Yaptı!

Finansal Varlıklar (Net): Finansal varlıkların net değeri 74.517.423.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %21'lik bir artışı temsil etmektedir. Bu artış, bankanın varlık portföyünün genişlediğini gösterir.

Krediler: Krediler, 2023 yılının Eylül ayında 94.100.999.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %3'lük bir azalış göstermiştir. Bu, bankanın kredi portföyünde bir miktar azalmaya işaret edebilir.

Mevduatlar: N/A olarak belirtilmiştir. Yani banka bu veri hakkında bilgi paylaşmamıştır.

Beklenen Zarar Karşılıkları: Beklenen zarar karşılıkları, 2023 yılının Eylül ayında -4.215.888.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %3'lük bir azalış göstermiştir. Bu, bankanın kredi portföyünde beklenen zararlara karşı daha iyimser bir durumda olduğunu gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar, 2023 yılının Eylül ayında 12.149.393.000 TL olarak kaydedilmiş ve önceki döneme göre %19'luk bir artışı temsil etmektedir. Bu, bankanın mali gücünün arttığını ve öz sermaye tabanının sağlam olduğunu gösterir.

Genel olarak, Albaraka Türk Katılım Bankası'nın finansal tabloları olumlu bir görünüm sergiliyor. Banka, net ücret komisyon gelirlerinde, net faaliyet karında ve net dönem karında önemli artışlar elde etmiştir. Ayrıca, özkaynaklarında ve finansal varlıklarında da artışlar gözlemlenmiştir. Ancak, kredi portföyündeki azalış ve beklenen zarar karşılıklarındaki azalış dikkat çekicidir. Bu durum, bankanın risk yönetimi konusundaki etkinliğini ve finansal stabilitenin korunmasını göstermektedir.

Editör: Abdurrahman Zougari