KLSER
Talep toplama tarihi : 20-21 Temmuz
Halka arz fiyatı : 25 TL
Lot sayısı : 109.390.465
Halka arz büyüklüğü : 2.734.761.625 

Dağıtım yöntemi
Bireysele eşit dağıtım
%79'u bireysel yatırımcı
%20'si kurumsal yatırımcı
%1'i  şirket çalışanları

İskonto oranı 
%15,40 (T1-T2 Kullanılamaz)

Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım

Hesabıma kaç lot düşer?
300.000 katılıma 288 lot (7200TL)
500.000 katılıma 173 lot (4325TL)
700.000 katılıma 123 lot (3075TL)
900.000 katılıma 96 lot (2400TL)
1.100.000 katılıma 79 lot (1975TL)

Taahhütler
30 gün boyunca  fiyat istikrarı planlanmaktadır.
1 yıl boyunca  bedelli  sermaye artırımı yapılmayacaktır ve şirket ortakları tarafından  pay satılmayacaktır.

Editör: Erdem Yeşilyurt