Bu özet gelir tablosu, Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 2023 yılının ilk dokuz ayını (2023/9) ve bir önceki yılın aynı dönemini (2022/9) karşılaştırmaktadır.

Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi! Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi!

1. Satışlar: Şirketin satışları 2022 yılının aynı dönemine göre %26 artarak 677.056.000.000 birimden gelir elde etti. Bu veriyle, şirketin ürünlerinin veya hizmetlerinin talebinin arttığını veya fiyatlarının yükseldiği görülüyor.

2. Brüt Kar: Brüt kar, 2023 yılının ilk dokuz ayında 235.551.000.000 birim olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre %56 artış gösteriyor. Brüt kar, şirketin satış gelirlerinden maliyetlerini çıkardıktan sonra kalan kârdır. Bu artış, şirketin kar marjlarını artırdığını ve maliyetlerini daha etkili bir şekilde yönettiğini gösteriyor.

3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, 2023 yılının ilk dokuz ayında 156.890.000.000 birim olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı dönemine göre %61 artış gösteriyor. 

4. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): FAVÖK, 2023 yılının ilk dokuz ayında 163.636.000.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yılın aynı dönemine göre %46 artış gösterdi. 

5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023 yılının ilk dokuz ayında 73.675.000.000 birim olarak gerçekleşti ve önceki yılın aynı dönemine göre %75 arttı. Artış, şirketin genel karlılığının arttığını ve daha fazla kâr elde ettiğini gösteriyor.

Genel olarak, bu özet gelir tablosu, şirketin finansal performansının olumlu yönde geliştiğini gösteriyor. Satışlar ve kar marjları artmış, bu da daha yüksek karlılık anlamına gelmiştir. Şirketin temel iş faaliyetleri, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi önemli finansal göstergeler açısından da büyümüş ve iyileşmiştir. Net dönem karındaki artış, şirketin genel finansal sağlığının daha iyiye gittiğini gösteriyor.