KTLEV, bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmeye başlıyor. Hisse, 6-7 Haziran tarihlerinde tahtada satış yöntemiyle halka arz edildi. Halka arz fiyatı 13,43 TL olarak belirlenen 1,00 TL nominal değerli paylarla gerçekleşti ve halka arz büyüklüğü 805.800.000 TL oldu.

Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü? Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü?

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildi ve herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 1,3 katına denk gelen 1,1 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 79.435.607 TL nominal değerli talep geldiği Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan veriler arasında yer aldı. Halka arza toplamda 474.210 yatırımcı katıldı.

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin halka arzı kapsamında 473.340 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 839 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 30 yerli kurumsal yatırımcı ve 1 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 474.210 yatırımcı, 60.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.

Editör: Burhanettin Ercuman