Yazılım sektörünün önemli isimlerinden Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO), 2023 yılının son çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Önceki yıla kıyasla satışlarda hafif bir artış gözlenirken, brüt kar oranlarında ciddi bir yükseliş dikkat çekti. Ancak, şirket faaliyet karlarında ve FAVÖK'de büyük düşüşler yaşanmasının yanı sıra net dönem karında da önemli bir azalma kaydedildi. Bilanço yapısında ise şirketin varlık değerlerinde meydana gelen artışlar öne çıkıyor. Finansal borçlarda küçük çaplı bir azalma yaşanırken, net borç pozisyonunda büyük bir iyileşme göze çarpıyor. Öz kaynaklar ise sağlıklı bir büyüme göstererek şirketin mali durumunun güçlenmekte olduğunu işaret ediyor.

Satışlarda ve Brüt Karda Artış Yaşanıyor

Yapay Zeka Desteğiyle Borsa Piyasalarında Yeni Bir Çağ Başlıyor! Yapay Zeka Desteğiyle Borsa Piyasalarında Yeni Bir Çağ Başlıyor!

Yılın dördüncü çeyreğinde Logo Yazılım, satışlarını %3 oranında artırarak 2.975.328 bin TL'lik bir gelir elde etti. 2022'nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında bu gelişme, şirketin pazardaki konumunu güçlendirme yönünde önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Özellikle brüt kar oranlarındaki %6'lık artışla 2.424.753 bin TL'ye ulaşan Logo Yazılım, mali yapısının ne derece sağlam olduğunu gösteriyor.

Esas Faaliyet Karındaki Düşüş Dikkat Çekiyor

Şirketin brüt karındaki artışa rağmen, esas faaliyet karında %59 oranında bir düşüş yaşandığı ve bu rakamın 294.316 bin TL'ye gerilediği belirtiliyor. Bu durum, şirketin operasyonel maliyetlerini yönetme stratejilerinde özel bir incelemenin yapılmasına neden olabilir.

FAVÖK ve Net Dönem Karında Azalma

FAVÖK değerleri ise esas faaliyet gelirlerindeki düşüşe paralel olarak %30 oranında azalarak 726.297 bin TL'ye düşmüş durumda. Net dönem karına bakıldığında ise %56'lık bir düşüşle 140.156 bin TL olarak rapor edilmiş. Şirketin uzun vadede karlılığını koruyabilmesi için bu verilerin detaylı analizin yapılması ve stratejik hamleler geliştirilmesi gerekiyor

Bilanço Yapısında Öne Çıkan Gelişmeler

Şirketin bilanço yapısında ise olumlu gelişmeler yaşandığı görülüyor. Dönen varlıklar, %56'lık bir artışla 1.715.043 bin TL'de değer buluyor, bu durum şirketin likidite pozisyonunun güçlendiğini ve kısa vadeli varlıklarında iyileşme olduğunu gösteriyor. Duran varlıkların %46 artarak 3.627.977 bin TL'ye yükselmesi, toplam varlıkların ise %49'luk bir artışla 5.343.020 bin TL'ye çıkması şirketin sağlam bir varlık yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Finansal Borçlar ve Net Borç Pozisyonu

Logo Yazılım'ın finansal borçlarındaki %1 düşüşle 349.494 bin TL rakamına ulaşıldı. Ancak net borç pozisyonunda %104'lük bir düşüşle -420.604 bin TL'ye gerilemiş, bu durum şirketin borç yükünün hafiflediğini ve finansal sağlığının iyileşmeye başladığını gösteriyor.

Şirket Öz Kaynaklarında Büyüme Kaydediyor

Öz kaynaklar %47'lik bir artışla 2.110.141 bin TL'ye ulaştı. Bu büyüme, şirketin öz sermayesinin ve genel mali sağlığının güçlenmekte olduğuna işaret etmekte ve yatırımcılar için pozitif bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Editör: Ceyda Güven