%17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor! %17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor!

Lotlar, ticarette kullanılan sözleşme büyüklüğünü temsil eder. Bir pozisyon açıldığında, yatırımcı belirli bir lot miktarında işlem yapar. Lotların ikiye katlanması ise yatırımcının mevcut pozisyonunu aynı lot miktarıyla tekrar açarak pozisyon büyüklüğünü iki katına çıkarması anlamına gelir.

Bms Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMSTL) KAP'a yaptığı bildirimle, %100 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı yaptığını ve  sermayesini 36.525.000 TL'den 73.050.000 TL'ye çıkardığını açıkladı.

Şirketin KAP'a kaptığı bildirimde şu ifadeler yer alıyor:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.07.2023 tarihli (bugün) toplantısında;

1) 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 36.525.000 TL artırılarak 36.535.000 TL'den 73.050.000 TL'ye yükseltilmesine, 

2) Artırılan tutarın tamamının emisyon priminden karşılanmasına,

3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4) Artırılan 36.525.000 TL tutarındaki sermayenin 6.000.000 TL tutarındaki (6.000.000 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan, 30.525.000 TL tutarındaki (30.525.000 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına, karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizin, 150.000.000-TL (yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, çıkarılmış sermayesinin, tamamı emisyon priminden karşılanmak suretiyle, 36.525.000 TL artırılarak 36.525.000 TL'den 73.050.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 12.07.2023 tarihinde (bugün) başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

Editör: Ceyda Güven