Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MRGYO) yatırımcıları için önemli bir hafta kapıda.

Şirket, bugün(25 Mart) hissedarlarına %14 oranında bedelsiz pay dağıtımı yapacak.

Mevcut 330.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye, 46.200.000 TL'lik bir artışla 376.200.000 TL'ye yükseltilecek.

Sermaye artırımı için gerekli olan tutarın 14.990.213,31 TL'si geçmiş yıl karlarından, 31.209.786,69 TL'si ise Olağanüstü Yedeklerden sağlanacak.

Bu sermaye artırımı hamlesi, Martı GYO tarafından daha önce 14 Şubat 2024 tarihinde başvurulmuş ve Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK) tarafından 7 Mart 2024 tarihinde yayınlanan bülten ile onaylanmıştı.

Yatırımcılar için kayıt tarihi 26 Mart 2024 olarak belirlendi.

Bu tarih, borsada işlem gören payların hak sahiplerinin belirlendiği ve bedelsiz payların dağıtımının esas alınacağı tarih olacak. Bedelsiz payların yatırımcıların hesaplarına aktarılması için ödeme tarihi ise 27 Mart 2024 olarak planlanıyor.

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?

500 Lotunuz 1125 Lot Olacak!  Bedelsize SPK'dan Onay! 500 Lotunuz 1125 Lot Olacak! Bedelsize SPK'dan Onay!

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut sermayelerini, şirket içi kaynaklardan (yedekler, karlar vb.) aktarım yaparak artırdıkları bir işlemdir. Bu işlemde, şirketin dışardan ek bir finansman alması veya hissedarların ekstra bir ödeme yapması gerekmez. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin iç kaynaklarını kullanarak gerçekleştirildiği için, hissedarlara ek bir mali yük getirmez.

Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda, mevcut hissedarların şirketteki pay oranı değişmez; ancak, şirketin çıkardığı  hisse senedi sayısı artar. Örneğin, bir hissedarın şirkette %10'luk hissesi varsa ve şirket bedelsiz sermaye artırımı yaparsa, hissedarın pay oranı aynı kalır, fakat sahip olduğu hisse senedi sayısı artar. Bu işlem, şirketin içerisinden gelen kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildiği için, dışarıdan ek finansman gerektirmez.

Borsa açıklaması:

MRGYO.E %14 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,877 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Editör: Feriha Bahçuvan