Maliye Bakanlığından son dakika  New York Times açıklaması!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, Jo Becker ve Justin Scheck tarafından 16 Aralık 2023 tarihinde New York Times gazetesinde yayımlanan makalenin Türkiye'nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içerdiğini ve gerçekleri çarpıttığını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklama;

Jo Becker ve Justin Scheck tarafından kaleme alınan 16 Aralık 2023 tarihli New York Times makalesi Türkiye’nin terörizmin finansmanı ile mücadelesine ilişkin yanıltıcı bilgiler içermekte ve gerçekleri çarpıtmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gibi birçok düzenleyici ve denetleyici otorite tarafından izlenen Türk finansal sistemi, ulusal mevzuatla ve uluslararası yükümlülüklerle tam uyumlu bir şekilde faaliyet göstermektedir.

Mart Ayı Enflasyonu Açıklandı! Mart Ayı Enflasyonu Açıklandı!

New Times makalesi geçmişte şirkette azınlık hissesine sahip bir şahıs ve yine geçmişte aynı şirkette profesyonel yönetici olarak görev alan bir başka şahıs dolayısıyla söz konusu halka açık şirketin Hamas ile bağlantıları olduğu izlenimini vermektedir. Oysa Türk makamları ilgili tüm gerçek ve tüzel kişilerin finansal faaliyetlerini ve durumlarını ayrıntılı bir şekilde incelemiş ve ülkemiz finansal sisteminin suistimal edilmediğini tespit etmiştir.

Editör: Sekna Karaca