Martı Otel İşletmeleri (MARTI) , Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme’den SPK’ya pay alım satım açıklamasında bulundu

Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., yaptığı pay alım satım işlemlerine dair açıklama KAP'ta açklandı. Ancak, MKK tarafından yayınlanan bildirimlerin incelenip onaylandığı anlamına gelmez, sadece kamuya duyurulduğu belirtilmiştir. 

KAP Açıklaması:

"Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.

Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti! Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti!

Bildirimlerin MKK tarafından KAP’a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez."

Editör: Bengüsu Ogelman