Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş., sektördeki değişen dinamiklere uyum sağlamak ve daha etkin bir hizmet sunmak amacıyla Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. ile birleşme kararı aldı.

Dünya Teknoloji Devlerine Yatırım Yapan Fon Neden Yükselemiyor? Dünya Teknoloji Devlerine Yatırım Yapan Fon Neden Yükselemiyor?

Devir suretiyle gerçekleşecek olan birleşme süreci, her iki şirketin de faaliyetlerini daha etkin bir şekilde sürdürmesine olanak tanıyacaktır.

KAP Açıklaması:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30.11.2023 tarihli ve 10737 sayılı Kararı ile; Mercedes-Benz Finansal Kiralama Türk A.Ş.'nin devir suretiyle şirketimiz Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. çatısı altında birleşmesine, ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (Kanun) 12 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca izin verilmesine karar verilmiştir. "

Editör: Bengüsu Ogelman