Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş. (FORMT), 21 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, şirketin pay geri alım işlemlerine dair son güncellemeleri paylaştı. Yönetim Kurulu'nun 25 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararla başlatılan pay geri alım programı çerçevesinde, FORMT paylarından 460.000 adedinin 2,695 TL fiyatla geri alındığı bildirildi. Bu son işlemle birlikte, şirketin geri alım programı kapsamında sahip olduğu FORMT paylarının toplamı 2.144.920 adede ulaştı.

Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş., pay geri alım programının 25 Aralık 2023 tarihinden itibaren altı aylık bir süre boyunca uygulanacağını ve bu süre zarfında toplam 15.000.000 adet payı geri almayı planladığını duyurmuştu. Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı 30.000.000 TL olarak belirlendi. Şirket, geri alım işlemlerini detaylandırarak, işlemlerin tarihlerini, nominal tutarlarını, sermayeye oranlarını ve işlem fiyatlarını açıkladı.

Bu süreçte, FORMT hisseleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler arasında, 25 Aralık 2023 ve 21 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan alımların yanı sıra, 2 Ocak 2024 tarihinde elden çıkarılan 200.000 adet geri alınmış payın da bilgisi verildi. Elden çıkarılan bu paylar şirkete toplamda 102.800 TL kazanç sağladı ve ortalama satış fiyatı 2,61 TL olarak gerçekleşti.

Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş.'nin pay geri alım işlemleri, piyasa katılımcıları ve yatırımcılar tarafından şirketin piyasaya olan güvenini ve hisse değerlerini destekleme çabası olarak yorumlanabilir. Bu tür stratejik adımlar, şirketin finansal sağlamlığını ve hissedar değerine olan bağlılığını göstermesi açısından önem taşımaktadır.

Borsada geri alım, bir şirketin kendi hisse senetlerini piyasadan satın alması işlemidir. Bu işlemler, şirketler tarafından çeşitli nedenlerle ve belirli stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilir. Şirketlerin geri alım yapma nedenleri arasında aşağıdaki gibi çeşitli faktörler bulunur:

Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi! Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi!

Hisse Fiyatını Desteklemek veya Artırmak: Şirketler, hisse fiyatlarının düşük olduğunu düşündüklerinde veya piyasada olumsuz bir algı oluştuğunda hisselerini geri alarak fiyatı desteklemeye ve stabil bir piyasa fiyatı sağlamaya çalışabilirler. Geri alım, arz-talep dengesini etkileyerek hisse fiyatının artmasına yardımcı olabilir.

Sermaye Yapısını Optimize Etmek: Şirketler, eldeki nakdi etkin bir şekilde kullanarak sermaye yapısını optimize etmek amacıyla geri alım yapabilir. Borçlanma maliyetleri düşükken borçlanıp hisse geri alımı yaparak sermaye maliyetini düşürebilirler.

Hisse Başına Karı Artırmak: Geri alınan hisseler şirket tarafından iptal edildiğinde, dolaşımdaki hisse senedi sayısı azalır. Bu durum, hisse başına düşen kârın artmasına ve dolayısıyla hissedar değerinin yükselmesine katkı sağlar.

Özsermaye Getirisini Artırmak: Geri alım programları, özsermaye getirisini (ROE) artırabilir. Dolaşımdaki hisse senedi sayısının azalmasıyla, şirketin ürettiği net kâr aynı kalsa bile, hisse başına düşen kâr artar, bu da özsermaye getirisinin yükselmesine yol açar.

Nakit Fazlasını Kullanmak: Şirketler, eldeki nakit fazlasını değerlendirme yolu olarak hisse geri alımını tercih edebilirler. Özellikle yatırım fırsatlarının kısıtlı olduğu dönemlerde, şirketler nakitlerini hisse geri alımı yaparak değerlendirme yoluna gidebilirler.

Kontrolün Korunması ve İstemedik Tekliflere Karşı Savunma: Şirketler, potansiyel düşmanca devralmalar veya kontrol değişikliklerine karşı savunma olarak hisse geri alımı yapabilir. Dolaşımdaki hisse senedi sayısını azaltarak, bir devralmanın maliyetini artırabilirler.

Yatırımcıların Dikkatine! Yukarıda sizlere sunulan haber bir yatırım tavsiyesi değildir. Haber, Formet Metal ve Cam Sanayii A.Ş. (FORMT) hakkında yapılan bir haber özeti olup, genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararları kişisel finansal durum, risk toleransı, piyasa koşulları ve özel yatırım hedefleri gibi birçok faktöre bağlı olduğundan, herhangi bir yatırım kararı almadan önce finansal danışmanlarla konuşmak önemlidir. Yatırım tavsiyesi, yalnızca lisanslı finansal danışmanlar tarafından, bireyin finansal durumunu dikkate alarak verilebilir.

Editör: Feriha Bahçuvan