Son 6 Ayda Dalgalanan Bir Performans ve Kar Payı Dağıtımı! Son 6 Ayda Dalgalanan Bir Performans ve Kar Payı Dağıtımı!

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) Hak Kullanım İşlemleri hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Ard Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (ARDYZ) nakit temettü ödemelerinin 27 Aralık 2023 tarihinde tamamlandığı belirtildi.

Temettü Nedir?

Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kardan pay alma hakkıdır. Borsa yatırımcısı için temettü; hissedarı olduğu şirketin yıllık net dönem karı üzerinden pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kar payı nakit veya bedelsiz pay olarak dağıtılabilir. Bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verdiğinde kar payını pay senedi olarak dağıtır. Nakit olarak dağıtılması halinde ödeme peşin veya taksitler halinde yapılabilir. Şirket ortakları dışında intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına kadar pay dağıtılabilir. Ancak önce pay sahiplerinin temettü yerini alması şarttır. Ayrıca pay sahiplerine dağıtılan kar payının dörtte birini aşamaz.

Editör: Abdurrahman Zougari