Şirket, mevcut ortaklarına yönelik %234,82142 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleşti.

Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz! Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz!

Bedelsiz sermaye artırımı, mevcut hissedarların ellerindeki paylarını artırmak için herhangi bir ödeme yapmadan yeni hisse senetleri almasını sağlar.

İşlem, 30.11.2023 tarihinde başlatılmıştı.

Yapılan bedelsiz sermaye artırımı sonucunda, ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 04.12.2023 tarihinde alacak kaydedildi.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin sermayesini güçlendirmeyi ve büyüme stratejilerini desteklemeyi amaçlar. Ancak, mevcut hissedarların ellerindeki paylarını su dilimi etkisiyle artırması, hisse senedi fiyatında genellikle nominal değer düşüklüğüne yol açabilir.

MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin  30.11.2023 tarihinde başlayan % 234,82142 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş  pay senetlerinin artırım karşılıkları  ilgili  üyelerin müşteri alt hesaplarına 04.12.2023 tarihinde alacak kaydedilmiştir. 

Bedelsiz Sermaye Arttırımı Nedir?

Bedelsiz sermaye arttırımı, bir şirketin mevcut ortaklarına ek sermaye sağlamak amacıyla hisse senetlerini bedel ödemeksizin artırmasıdır. Bu işlem, şirketin kaynak ihtiyacını karşılamak, sermaye yapısını güçlendirmek veya finansal esneklik sağlamak için kullanılır. Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin çıkardığı yeni hisse senetlerini mevcut ortaklarına ücretsiz olarak dağıtarak gerçekleştirilir.

Bedelsiz sermaye arttırımında, şirketin toplam çıkarılmış sermayesi artar, ancak mevcut ortaklar herhangi bir ödeme yapmazlar. Yani, hisse senetlerini ellerinde tutan yatırımcılar mevcut hisselerinin yanı sıra ek hisse senetleri de alırlar, ancak bu işlem için nakit ödeme yapmazlar.

Bu tür bir sermaye arttırımı, şirketin içsel büyüme, yatırımlar veya finansal güçlendirme gibi amaçlar doğrultusunda kullanılabilir. Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin mevcut ortaklarına yönelik bir teşvik olarak görülebilir ve genellikle şirketin büyüme stratejilerine destek olur. Ayrıca, bu işlemle şirket, daha geniş bir hissedar tabanına ulaşabilir ve likiditesini artırabilir.

Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin genel kurul kararı ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) onayı gerektirir. Bu tür bir işlemde, şirketin esas sözleşmesinde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve ilgili yasal süreçlere uyulmalıdır. Bedelsiz sermaye arttırımı sonrasında şirketin hisse senedi fiyatı, artan hisse sayısı nedeniyle genellikle nominal değeri düşer.

Editör: Abdurrahman Zougari