SPK, A1 Capital, Forte Bilgisayar, Pasifik ve Katılım Evimin Halka Arzlarına Onay Verdi.

Halka Arz Nedir?


Bir şirketin paylarının BIST Pay Piyasası'nda işlem görebilmesi için yatırımcılara çağrı ve ilan yoluyla satışı yapılarak halka arz edilmelidir. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırlar.


Halka Arz Süreci

Borsa İstanbul ve SPK'ya Müracaat
Borsa İstanbul ve SPK Uzmanlarınca Şirket İncelemesi
Halka Arz İzahnamesinin Onaylanması
Halka Arz ve Talep Toplama


Borsa'da İşlem Görmeye Başlaması

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

Halka arza katılırken; şirketin izahnamesi, araştırma raporları, fiyat tespit raporu ve finansal tabloları analiz edilmelidir. Sektöründeki itibarı, ortaklık yapısı ve yönetim kadrosu incelenmelidir. Halka arzda toplanan kaynağın nasıl değerlendirileceğine ve temettü politikasına dikkat edilerek, sektöründe öncü, yatırımları güçlü, mali performansı istikrarlı şirket hisseleri tercih edilmelidir. Payların değeri ikincil piyasa içerisinde belirlenir. Şirketin karlılık sağlayacağını düşünen yatırımcılar, şirket paylarını satın alarak şirkete ortak olurlar. Yıllık karı üzerinden nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde temettü alma imkânı elde edebilirler.

Halka Arza Katılmanın Avantajları


Fiyat Avantajı
Yatırım Çeşitliliği
Risk ve Getiri Değişkenliği
Devamlı ve Zamanında Bilgi Akışı
Gözetim, Denetim ve İzleme Ortamında Likidite İmkânı.

Editör: Feriha Bahçuvan