Girişimci Nihat Özçelik ile Söyleşi… Girişimci Nihat Özçelik ile Söyleşi…

Nurol Yatırım Bankası, 10 Milyar TL'lik ihraç tavanı içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayını aldı. İhraç belgesi ve ekleri kamuoyuyla paylaşıldı.

KAP Açıklaması:

"Bankamızın 23/08/2023 tarihli yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 10.000.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2023 tarih ve 69/1514 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Kurulca onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır."

Editör: Bengüsu Ogelman