Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı! Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı!

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli : Peşin
Pay Biçiminde Ödeme : Ödenmeyecek
 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) : 0,3969040
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) : 39,6904
Stopaj Oranı(%) : 10
  

KAP' ta yer alan ek açıklama şu şekildedir ;
'' Yönetim Kurulu'muzun 28.03.2023 tarihinde aldığı karar ile,

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından karşılanmak üzere, Net Dönem Karının yüzde 30'na tekabül eden 24.696.256 TL tutarında temettünün aşağıda özeti yer alan ekteki kar dağıtım tablosuna uygun olarak 02.05.2023 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Net Dönem Karı:  86.653.529,95 TL

I. Tertip Yasal Yedek Akçe:  4.332.676,50 TL

Dağıtılabilir Net Dönem Karı:  82.320.853,45 TL

Ortaklara I. Temettü (Brüt):  2.800.000 TL

Ortaklara II. Temettü (Brüt):  21.896.256,04 TL

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe:  7.952.085,35 TL

Olağanüstü Yedek Akçeye Aktarılan:  49.672.512,06 TL  ''

Editör: Hüsniye Güncan