SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı! SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı!

ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.’nin (ODINE)  paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 13-14-15 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 30,00 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 44.200.000TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Toplam halka arz büyüklüğü 1.326.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda, toplam 3.259.363 yatırımcıdan, halka arz edilen 44.200.000 TL nominal değerli payların 6,13 katına denk gelen 270.773.021 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Halka arzda, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,56 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 12,69 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 3,03 katı talep gelmiştir.

Halka arz fiyatı üzerinden yatırımcı grubu bazında talep ve dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hesap başına en fazla 9 lot 270TL dağıtım yapıldı.

Editör: Feriha Bahçuvan