Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Dagi Yatırım Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu 7.570.235,899 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 13,19 TL fiyatla Alıcı Mahmut Nedim KOÇ'a Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.  Bu satışın piyasa değeri 99.851.411 TL değerinde

Satılacak  paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".  

Söz konusu işlemde beher pay bedeli, başvuru tarihi itibarıyla bir önceki iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenmiştir.  

Satış işleminin 19.12.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz! Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz!

Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (14.12.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.

Editör: Sekna Karaca