İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSYbilançosunu açıkladı!

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) Özet Gelir :

Satışlar ve Brüt Kar: Satışlar ve brüt kar, 2023/9 döneminde sırasıyla 35.863.000 TL ve 35.863.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 10.186.000 TL'ye göre %252'lik büyük bir artış göstermiştir. Bu, şirketin gelirlerinin ve brüt karının dramatik bir şekilde arttığını gösterir.

Esas Faaliyet Karı ve FAVÖK: Esas faaliyet karı 2023/9 döneminde 18.801.000 TL ve FAVÖK 21.717.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 531.000 TL ve 3.156.000 TL'ye göre sırasıyla %3.439 ve %588'lik büyük artışlar yaşanmıştır. Bu, şirketin operasyonel karlılığının önemli ölçüde arttığını gösterir.

Türkiye Genelinde Tüketici Boykotları, Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Boyut Türkiye Genelinde Tüketici Boykotları, Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Boyut

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 18.801.000 TL olarak kaydedilmiş, 2022/9 dönemindeki 531.000 TL'ye göre %3.439'luk büyük bir artış göstermiştir. Şirketin dönem sonu karı dramatik bir şekilde arttığı görülüyor.

İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGSY) Özet Bilanço:

Dönen Varlıklar ve Duran Varlıklar: Dönen varlıklar 2023/9 döneminde %9'luk bir artışla 88.062.000 TL'ye yükselmiş, duran varlıklar ise neredeyse sabit kalarak 947.972.000 TL olarak kaydedilmiştir. Şirketin dönen varlıklarındaki artış, likiditeye olan erişimin arttığını gösterir.

Finansal Borçlar: Finansal borçlar 2023/9 döneminde %4'lük bir azalma ile 2.958.000 TL'ye düşmüştür. Bu, şirketin finansal borçlarını azalttığını gösterir.

Net Borç: Net borç 2023/9 döneminde %11'lik bir artışla -64.145.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin net borç pozisyonunun arttığını gösterir.

Özkaynaklar: Özkaynaklar neredeyse sabit kalarak 1.026.010.000 TL olarak kaydedilmiştir. Bu, şirketin özkaynaklarının değişmediğini gösterir.

Bu verilere dayalı olarak, şirketin son dönemde muazzam bir büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor. Gelir tablosundaki bu büyük artış, operasyonel karlılığın dramatik bir şekilde arttığını gösteriyor. Ancak net borç pozisyonunun artışı finansal riski artırabilir, bu nedenle finansal durumu yakından izlemek önemlidir.

Editör: Abdurrahman Zougari