Bir hisseye bir SİMİT!  Hisse eridi!

Ortakların finansal zekaya halka arz ettikleri DMR Unlu Mamuller (Simit Sarayı) hissesi değer kaybetmeye devam ediyor. Hisse halka arz fiyatına mı düştü?

DMR Unlu Mamuller şirketi 75 milyon adet hisseyi 10,24 TL'den halka arz etmişti. 2.9 milyon kişinin talebinin karşılandığı halka arzın büyüklüğü 768 milyon TL olarak gerçekleşti.  29 Eylül'de Borsa İstanbul'da ilk işlem gününe başlayan DMRGD 9 gün boyunca üst üste tavan olarak 10,24 TL'den 24,08 TL'ye yükselmişti. 24 TL fiyatından satış yemeye başlayan hisse daha snra toparlanamadı ve neredeyse halka arz fiyatına kadar geriledi. Hisse günü %2 değer kaybıyla 11,18 TL'den kapattı.

Simit Sarayı ve Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş'nin Halka Arz Hikayesi

Simit sarayı olmazsa DMR unlu mamülleri olur dediler ve finansal yeniden yapılandırma başladı. Hikaye şöyle başlıyor

Dmr Unlu, Antalya Ticaret Sicili nezdinde 30 Ekim 2009 tarihinde DMR Turizm Sportif Faaliyetler Gıda Tarım İnşaat Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi unvanı 100.000 TL ile kurulmuş, daha sonra 26 Nisan 2021 tarihinde tescil edilen tür ve unvan değişikliği ile Şirket'in ticaret unvanı DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi olarak değiştirilmiş. Daha sonra Arda Urcu'nun ve Haluk Okutur'un  payların tamamı  Simit Sarayı Yatırım ve Ticaret A.Ş.'ye devredilerek şirket tek ortaklı bir limited ortaklık haline gelmiştir. Simit Sarayı'nın franchise bayisi olarak devam eden şirket  2021 yılında tescil edilip unvanı değiştirilmiştir.

Tek ortaklıktan dört ortağa 

Şirketin 100.000 TL olan ödenmiş sermayesi, 50.041.596 TL'si Simit Sarayı şirketinin aktifinde yer alan  unlu mamüller üretim tesisi, fabrika, arsası, binası ve müştemilatının kısmi bölünme yoluyla sermaye olarak konuldu. Kısmı bölünme yoluyla ayni sermaye olarak  şirketin bünyesine geçmiş olması sonucunda şirket unlu mamül üretim faaliyetlerine başlamış oldu.

Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti! Lot Başına 3,11TL Temettü Hesaplara Geçti!

Daha sonra Re-Pie Portföy Yönetim şirketinin bünyesindeki Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Simit sarayının %30'nu alarak şirketiki tek pay sahipliğini sona erdi ve yazılan senaryo oynanmaya başlandı. Şirketin 50.141.600  TL'lik ödenmiş sermayesi, 25.561.061 TL'lik kısmı Simit sarayı'nın, 12 milyon TL'lik kısmı Re-Pie Portföy'nin şirketten olan alacağının sermayeye eklenmesiyle ve 2.438.939 TL'si ise nakden karşılanarak 40 milyon TL artırılarak 90.141.600 TL'ye yükseltildi.

İlerleyen süreçte devreye Pardus GSYO girerek Re-Pie Portföy'den Simit Sarayının 4.399 adet B grubu payı satın alınarak şirkete ortak olmuştur. Daha sonra şirkette primli sermaye artırım yoluyla 20.158.400 TL sermaye artışıyla 110.300.000 TL'ye çıkarılmıştır. Böylelikle şirketi halka arz etmek içi bütün koşullar sağlanmış oldu.

Dmr Unlu Mamuller Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak?

  • 30% Mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı.
  • 40% Mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi
  • 30% İşletme sermayesi.
Editör: Sekna Karaca