100 Lot 499 Lot Oluyor! 100 Lot 499 Lot Oluyor!

Rubenis Tekstil şirketinin ortağı Osman İPEK, çıkarılmış sermayesinde sahip olduğu B grubu paylardan, toplam 7.450.000 TL nominal değerli kısmının, borsada işlem gören niteliğine dönüştürülmesi amacıyla düzenlemiş olduğu "Pay Satış Bilgi Form"unun onaylanması amacıyla, 27.11.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurduğunu Şirkete bildirmiştir. Başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanması durumunda pay satışından elde edilecek fon ile Şirketimiz işletme sermayesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hisse 5 işlem gününde RUBNS %20'ye yakın değer kaybetti. 

Editör: Nida Türk