VERUS, VERTU, INVES ve ACSEL şirketlerinin Yönetim Kurulu, hisselerine destek olmak amacıyla yüksek pay geri alım kararları açıkladı. Önceki günlerde şirketler hakkında çeşitli söylentiler ve dedikodular basında yer almıştı. Ancak, grup, bu haberlerin şirketlerle ilgisi olmadığını açıkladı ve hisse değerlerini desteklemek amacıyla önemli pay geri alım programları başlattı.

Grup, toplamda 1 milyar 400 milyon lira değerinde bir pay geri alım programını duyurdu. Bu hamle, düşüş yaşayan hisselerde hızlı bir toparlanma sağlamış gibi görünüyor. Sosyal medya platformlarında, bu büyük pay geri alımının diğer şirketlere örnek olması gerektiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Şirketlerin açıklamalarına göre, geri alınacak pay miktarları ve buna ayrılan bütçeler şu şekildedir:

  • VERUS: 630.000.000 TL, toplamda 4.500.000 lot geri alım yapacak.
  • VERTU: 200.000.000 TL, toplamda 5.200.000 lot geri alım yapacak.
  • INVES: 500.000.000 TL, toplamda 2.000.000 lot geri alım yapacak.
  • ACSEL: 70.000.000 TL, toplamda 800.000 lot geri alım yapacak.

Toplamda 1.400.000.000 TL'lik bir bütçe ayrılan bu geri alım programları, hisse senetlerinde bugün hareketlilik sağladı. VERTU %6 primli 33.16 TL, VERUS %8.5 primli 176.60 TL, ACSEL %4.5 primli 93.65 TL fiyatlarla işlem görüyor.

Her şirketin açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararlarına uygun olarak geri alım programlarının sürelerinin uzatılması, fon miktarlarının artırılması ve azami pay sayılarının revize edilmesi gibi detaylar yer alıyor. Bu adımların şirketlerin güçlü bir şekilde hisselerine sahip çıkma niyetini yansıttığı ifade ediliyor.

VERUS Açıklaması:

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan ve 14.02. 2023 ve 09.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile revize edilen şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 315.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 267.443.565,25-TL fon kullanılarak sermayenin %3,9227'sini temsil eden 2.745.862 adet pay borsadan satın alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,

-Geri alınan paylar için ayrılan 315.000.000 TL tutarındaki fonun 315.000.000 TL daha artırılarak 630.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı olan 3.500.000 adetin ise 4.500.000 adet olarak yeniden belirlenmesine,

-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

VERTU Açıklaması:

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 156.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 53.228.105,20-TL fon kullanılarak sermayenin %2,9115'ini temsil eden 1.513.994 adet pay borsadan satın alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,

-Geri alınan paylar için ayrılan 156.000.000 TL tutarındaki fonun 44.000.000 TL daha artırılarak 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.200.000 adet olarak belirlenmesine,

-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

INVES Açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde;

Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla,

- Şirketimizin BİST'de işlem gören paylarına ilişkin olarak geri alım işleminin başlatılmasına,

- Geri alıma konu edilebilecek pay sayısının azami 2.000.000 adet olarak belirlenmesine,

- Geri alım işlemi için ayrılan fon tutarının azami 500.000.000 TL olarak belirlenmesine,

Elektrik Şirketinin Hisselerinde Alış! Elektrik Şirketinin Hisselerinde Alış!

- Geri alım işlemi için öngörülen azami sürenin 31.12.2024 tarihi olarak belirlenmesine,

- Geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

ACSEL Açıklaması:

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 35.000.000 TL toplam fon ile bugüne kadar 23.156.062,72-TL fon kullanılarak sermayenin %3,435'ini temsil eden 368.284 adet pay borsadan satın alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 (bugün) tarihli toplantısında;

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,

-Geri alınan paylar için ayrılan 35.000.000 TL tutarındaki fonun 35.000.000 TL daha artırılarak 70.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı olan 500.000 adetin ise 800.000 adet olarak yeniden belirlenmesine,

-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Editör: Burhanettin Ercuman