Enerji şirketinin yönetim kurulu başkanından 1.000.000 TL nominal değerli pay alımı geldi!

İşlem Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda duyuruldu. 

Haftanın Kaybettiren Hisseleri Belli Oldu! Haftanın Kaybettiren Hisseleri Belli Oldu!

Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları (ALMAD), KAmuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay alım satımı ile ilgili bildiri yayınladı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin, 10,11-9,57 fiyat aralığından 1.000.000 TL nominal değerli alış işlemi gerçekleştirdi. 

İşlem sonrasında yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin'in şirketin sermayesindeki payı/oy hakkı %37,45 seviyesinde oldu.

KAP'ta YAyınlanan Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmed Nureddin Çevik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

Şirketin KAP'a Eklediği Açıklama

11/10/2023 - 11/10/2023 tarihinde ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,11 - 9,57 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca /ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 11/10/2023 tarihi itibariyle %37,45 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ALMAD Hisse